Årsmöteshandlingar 2016 för Stiftelsen Jordö Missionshus och Jordö Byalag

Nu finns årsmöteshandlingarna för respektive Stiftelsen Jordö Missionshus och             Jordö Byalag på hemsidan. Handlingarna kommer du till genom att klicka på respektive stiftelsen eller byalaget ovan. Årsmötet för stiftelsen startar direkt efter vägföreningens stämma och därefter Byalagets årsmöte.

Välkomna!

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Årsmöteshandlingar vägföreningen 2016

Nu finns årsmöteshandlingar till stämman för Jordö-Almö samfällighetsförening inlagda på hemsidan. Tid: söndagen den 24 juli 2016, kl. 10.00. Plats: Jordö missionshus. Om du har möjlighet, skriv gärna ut de handlingar du önskar och ta med till stämman, eftersom styrelsen har begränsade kopieringsmöjligheter.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Årets sommarprogram nu klart

Nu finns årets sommarprogram under fliken ”Sommarprogram” I år har vi ett varierat och trevligt program. Det som känns riktigt spännande är Sjöräddningssällskapet från Hasslö som kommer till Läjdeviken. Man berättar och visar livräddning när båtlivet går fel. Man visar också sin utrustning m.m. Till Missionshuset kommer Jane Bets som skrivit boken ”Hemmets slöjd ögat fröjd” och berättar om allt hon har upplevt när hon har skrivit boken om hemslöjden i Blekinge.

Vi gör två trevliga utflykter till Saxemara och Stumholmen. Alla är välkomna till de olika programpunkterna. I främsta rummet är det våra medlemmar och deras gäster som inbjuds. Är du inte medlem kan du när som helst bli medlem och då är du välkommen på byalagets aktiviteter.

Välkomna till sommaren på Jordö!

Hälsar Jordö Byalag, Styrelsen 

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Tack för gåvorna 2015 till vårt missionshus

ETT STORT TACK!

Under 2015 vi fick in gåvor på drygt 10 000 kronor. Pengar som uteslutande går till verksamheten och då framförallt till underhåll av fastigheten och driftskostnader. De flesta gåvorna har kommit via bankgiro  men också vid byalagsmöten. Gåvorna varierade mellan 50 – 2000 kronor. Alla gåvor är ju välkomna litet som stort belopp, redan i år 2016 har det kommit in 1 600 kr.

För att nu möjliggöra att lämna gåvor till Stiftelsen Jordö Missonshus, på det moderna och enkla sättet så har vi anslutit missionshusets bankkonto till Swish. Men givetvis går det bra att lämna en gåva via vårt bankgiro 312-2316.

Vårt Swish-nummer är 123 288 70 57.

Vi hoppas att denna förenkling gör att många fler kan lämna en gåva/donation till missionshuset. Oavsett var du bor eller är så kan man enkelt Swisha en gåva, med sin mobil.  Om du inte har Swish så är det enkelt att ladda ner appen eller kontakta banken så fixar banken det. Välkommen med din gåva och testa gärna att Swisha till mobil nr:123 288 70 57.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Lämna en gåva till Stiftelsen Jordö Missionshus!

Stiftelsen har till skillnad från föreningar inga medlemmar och ingen ägare. Stiftelsen äger i princip sig själv, brukar man säga. Stiftelsen har enbart frivilliga gåvor och hyresintäkter att täcka förvaltningskostnader med och till underhåll av missionshuset. Mot den bakgrunden är varje gåva värdefull. Lämna gärna en gåva genom att sätta in pengar på stiftelsens bankgiro 312-2306.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Vägarbete på Norra Jordövägen

Torsdag och fredag 17-18/9 kommer vägarbete att ske på Norra Jordövägen i form av dränering och viss breddning av vägen. Den vägdel, som omfattas, sträcker sig från början av den grusväg, som går ner till badplatsen vid Kärringön, och fortsätter på den asfalterade backen ner utefter fastigheten Jordö 2:49 (den obebyggda tomten). Grävarbete för dränering kommer att göras i början av grusvägen och denna kommer därför att vara stängd för ut- och infart några timmar på eftermiddagen torsdagen den 17 september mellan kl. 13.00-16.00.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Stämmoprotokoll vägföreningen 2015

Protokollet från Jordö-Almö samfällighetsförenings årsstämma finns nu att läsa på hemsidan under Vägföreningen-stämmohandlingar och protokoll.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Korrigerad debiteringslängd för Jordö-Almö samfällighetsförening

Tyvärr, har det visat sig, att utdebiteringen i den debiteringslängd, som varit utlagd i brevlådorna vid anslagstavlorna, varit felaktig. Dessa har nu bytts ut mot den korrekta versionen. De medlemmar, som har lämnat sin e-postadress, har också fått en korrigerad debiteringslängd utskickad. På årsstämman den 26/7 kommer också den rätta versionen att tillhandahållas. Enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfällighetsföreningar räcker det att styrelsen lägger fram debiteringslängden på stämman.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Årsmöteshandlingar vägföreningen 2015

Nu finns årsmöteshandlingar till stämman för Jordö-Almö samfällighetsförening inlagda på hemsidan. Tid: söndagen den 26 juli 2015, kl. 10.00. Plats: Jordö missionshus. Om du har möjlighet, skriv gärna ut de handlingar du önskar och ta med till stämman, eftersom styrelsen har begränsade kopieringsmöjligheter.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Utflykt till Johannishus

Årets sommarutflykt! Nu på onsdag den 15 juli.

Vi samlas vid Edestad kyrka kl 15.00

I år går sommarens utflykt till Johannishus som ligger bara några kilometer från Jordö och som vi nu skall lära oss lite mera om.

Vi åker med egna bilar till Edestad Kyrka där vår guide, Ture Andersson tar emot. Han är sedan med oss på de fyra platser som vi besöker.

  1. Edestad kyrka byggdes intill den offerkälla som i århundraden fått människor att bege sig till Edestad. Källan rann upp på nordsidan av en kulle och ansågs ha magiska krafter, särskilt vid midsommartid.
  2. Nästa plats vi besöker är Skuremåla. Här finns ås- och deltabildningar som bildats vid inlandsisens avsmältning i området kring Skuremålagölen. Här är också ett vackert mosaikartat kulturlandskap med små ljusa åkrar, skog och betade lövhagar med grova björkar, bokar och ekar.
  3. Vi åker vidare till Listersjöarna. Mellan Listersjön och Hängbrunnen byggdes en sluss 1871. Åtminstone fram till 1912 fraktade tre skutor dels brännved och dels så kallat danskved, det vill säga bokträ, som flottats ner till Listersjön fram till Johannishus vid Hängbrunnen.
  4. Vi avslutar dagen på Björketorps gård. Här får vi berättelser om gården från 1909, quarterhästar, köpa glass och andra trevliga upplevelser.

Tag med kaffekorg!

Samåkning är uppskattat så bjud gärna med någon.  Eller fråga om du/ni kan åka med grannen …………………

Välkomna! Hälsar Jordö Byalag

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar