Årsmöteshandlingar 2014

Byalagets årsmöte 2014 var söndagen den 27 juli. Nedan presenterar vi de handlingar som byalagets årsmöte behandlade. Vi har också lagt in årsmötesprotokollet från årsmötet.

2013 Verksamhetsberättelse

2013 Resultaträkning

2014 Dagordning

Årsmötesprotokoll 2014.