Hänsynsområde

Listerby skärgård

Länsstyrelsen har skapat ett hänsynsområde i Listerby Skärgård. Se avgränsningen nedan.

 Enligt 7 kap. 1 § miljöbalken ska var och en som utnyttjar allemansrätten eller annars vistas i naturen visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med den. Inom Hänsynsområden vill Länsstyrelsen förtydliga allemansrätten genom att rekommendera att man visar hänsyn till andra människor genom att

  • Hålla låg fart, högst 5 knop
  • Använda motorn så lite som möjligt och undvik tomgångskörning
  • Undvika att köra jolle med utombordsmotor i onödan
  • Undvika bullrande eller på andra sätt störande vattenlekar
  • Dämpa musik och prat
  • Ta hand om egna sopor
  • Inte släppa ut toalettavfall

Majoriteten av de människor som söker sig till Blekinges kust och skärgård gör detta för att kunna njuta av den vackra och fridfulla naturen.  Ljudmiljön är en viktig kvalitet för att människor ska kunna få den avkoppling och rekreation som eftersträvas.

Utmärkning och information

Områdena kommer att märkas ut med informationstavlor på några ställen på öarna, främst i anslutning till befintliga naturreservatsskyltar. En informationsbroschyr ska tas fram och finnas i gästhamnar, på båtklubbar, turistkontor mm.