Missionshuset – historik


Ett stycke skärgårdshistoria.

Ute på det vackra Jordö, beläget väster om Almö, har det genuina blekingska skärgårdslivet levts i flera århundraden. Man livnärde sig på fiske, jordbruk, båtbyggeri och stenhuggeri. Livet var ofta hårt och längtan efter ett eget missionshus blev stor.

1928 lade Axel Karlsson den första byggstenen till Jordö Missionshus. Alla hjälpte till med att bygga och de ekonomiska uppoffringarna var stora. Konstnären Axel Pettersson, känd som ”målaren Pettersson” målade huset invändigt, gjorde dekorationer och skrev visdomsord på väggarna. Vid fondväggen finns ett lågt podium med talarstol och tramporgel. Salen är försedd med tio roströda bänkar i i trä.                                                                       

1934 köptes missionshuset av ett konsortium bestående av Per Svensson, August Svensson, Fritjof Svensson, S.P. Olsson, Sigfrid Johansson och Amanda Johansson. Man tillträder huset den 4 augusti 1934 på uppdrag av Blekinge Missionssällskap.

Verksamheten uppskattades mycket och många hasslöbor kom också till missionshuset. I sin roman ”Rättfärdiggörelsen genom tron” har författaren Fabian Månsson skildrat, hur missionshusen fungerade, hur nyheter spreds och hur ungdomen träffades i dessa missionshus ute på öarna.

Missionshuset på Jordö var något så annorlunda som samlingslokal för olika församlingar. Här höll både baptister, Evangeliska fosterlandsstiftelsen, Svenska Missionsförbundet och pingströrelsen sina sammankomster. Under åren har huset även använts för syföreningsmöten och söndagsskoleverksamhet.

Sedan 1986 ägs missionshuset av Stiftelsen Jordö Missionshus. Stiftelsen står under tillsyn av Länsstyrelsen i Skåne Län dit styrelsen årligen redovisar verksamheten i en förvaltningsberättelse och dessutom lämnas en  inkomstdeklaration för stiftelser in till Skatteverket. En stiftelse är en juridisk person. En stiftelse har, till skillnad från föreningar och bolag, inga medlemmar och ingen ägare.

1993 blev Jordö Missionshus  byggnadsminnesförklarat av Länsstyrelsen i Blekinge Län. Att vara byggnadsminne innebär bland annat att fastigheten skall skötas med ”känslig” hand och ansvariga för detta är stiftelsens styrelse.

Missionshuset används, numera till byalagssammankomster, föreningsmöten, kulturevenemang.

Till förvaltningskostnader och skötsel av missionshuset är enskilda personers bidrag och sponsorer avgörande för att styrelsen skall kunna vårda och bevara huset på ett bra sätt. Varje krona som stiftelsen får till Bankgiro 312-2306 är betydelsefullt.