Om stiftelsen

Stiftelsen är en juridisk person. En stiftelse har, till skillnad från föreningar och bolag inga medlemmar och ingen ägare. Stiftelsen äger i princip sig själv, brukar man säga. Stiftelsen leds av en styrelse på 7 personer. Stiftelsen Jordö missionshus står under tillsyn av Länsstyrelsen i Skåne län. Den lagstiftning som gäller är, Stiftelselagen (SFS 1994:1220), Stiftelseförordningen (SFS 1995:1280). Styrelsen sänder årligen in stiftelsens årsredovisning och revisionsberättelsen till länsstyrelsen. Vi anmäler också ändringar av styrelsens sammansättning samt ändring av stiftelsens revisor. Detsamma gäller ändringar om uppgift, vem som har bemyndigats att företräda stiftelsen.

Årligen sänder vi brev till alla boende på Jordö med omnejd att skänka frivillig, ekonomisk gåva till stiftelsen. Penninggåvor och hyresintäkter används till bland annat, förvaltningskostnader för missionshuset. Vi tar tacksamt emot litet som stor penninggåva på vårt bankgiro 312-2306 eller swish:a din gåva till 1232887057. Varje gåva är betydelsefullt för att kunna hålla missionshuset i ett bra skick. Stiftelsen lämnar deklaration för stiftelser och förvaltning med räkenskaper, till Skatteverket. Stiftelsens organisationsnummer 835600-3767

Länk till länsstyrelsens hemsida för stiftelser: http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/naringsliv-och-foreningar/stiftelser/Pages/default.aspx?keyword=stiftelser