Jordö naturreservat

Den 6 december 2011 tog Länsstyrelsen i Blekinge beslut om att förklara ett avgränsat område på Jordö som naturreservat. Naturreservatets namn är Jordö. Nedan har vi lagt in länkar till länsstyrelsens informationer om Jordö Naturreservat. Där kan du läsa om beslut, syftet med naturreservatet, reservatsföreskrifter, se karta över området, information om unika lavar som finns i området, m.m.

Länsstyrelsens beslut:

http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/Sv/om-lansstyrelsen/forfattningar/2011/Pages/201133.aspx

Till kartor:

http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/SiteCollectionDocuments/Sv/om-lansstyrelsen/forfattningar/2011/Bilaga-karta-2011-33.pdf

Info om lavar:

http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/rapporter/2010/Rapport-lavar-Jordo-lagupplost.pdf