Byalagets grundande

I juli 1972 samlades några boende på Jordö för att diskutera bildandet av en intresseförening. Det blev början till Jordö Byalag. Nedan återfinns dagordningen, protokoll från mötet samt bilaga med namnen på de 12 närvarande på sammanträdet.