Grannsamverkan

På hösten 2007 startade byalaget grannsamverkan. Vår avsikt är att vi med grannsamverkan, förhoppningsvis kan hålla brottslingar borta från vårt vackra Jordö.

Vid upptakten var polisen, Räddningstjänsten i Blekinge och Blekinge Länsförsäkringsbolag med. De gav oss goda råd och upplysningar. Vi utsåg kontaktpersoner, lämnade ut informationsmaterial och skyltar för våra fastigheter etc. Vi satte upp informationsskyltar som finns utmed våra vägar, väl synliga.

Om du/ni vill vara med och få en ökad koll av din fastighet är du välkommen. Sänd oss en intresseanmälan till grannsamverkanbyalaget@jordo.se så kontaktar vi dig och gör en överenskommelse enligt tillståndsblanketten ifylld med de uppgifter som kontaktpersonen skall hålla koll på.

Några viktiga tips:

  • Att föra inventarieförteckning och/eller fotografera/videofilma hemmet, samt märka egendom.
  • Meddela dina grannar om du är bortrest mer än en vecka.
  • Förvara värdehandlingar och värdesaker på ett betryggande sätt.
  • Vara allmänt vaksam. Kontakta polisen tel. 11414 vid pågående brott eller om det som är av intresse för polisen.

 

Grannsamverkansnytt 20200317

Informationsblad Grannsamverkan Mars 2020