Uthyrningsregler

Mot bakgrund av att Jordö Missionshus av Länsstyrelsen Blekinge Län är byggnadsminnesförklarat och därmed skyddat enligt lag är det av största vikt att regelverket efterföljs.

  • Missionshuset hyrs i befintligt skick.
  • Inga arrangemang som kräver användning av väggar, tak, golv samt dörrar och fönster får ske.
  • På inget sätt får någon affisch, mörkläggning eller liknande sättas upp i Missionshuset. Enbart de nu befintliga platserna för projektor samt anvisad mörkläggning, enbart i stora salen.
  • I övrigt skall de som hyr Missionshuset visa stor aktsamhet och vid minsta skada är man ersättningsskyldig. Hur stor ersättningskostnad blir avgör styrelsen från fall till fall.
  • Ansvarig att kontrollera så att inga skador finns, efter varje uthyrning är stiftelsens kulturansvarig.

Uthyrningsreglerna antagna av styrelsen för Jordö Missionshus 2010.

Om föreningar vill hyra missionshuset e-posta till missionshuset@jordo.se 

Stiftelsen tar ut en hyresavgift av 200 kronor för Jordöföreningarna och för föreningar utomför Jordö är hyresavgiften 1000 kronor per dygn oberoende om den som hyr använder missionshuset inne eller planen ute.