Byggnadsminne

Att missionshuset är en skyddad bebyggelse, byggnadsminne var ett arbete som flera jordöbor var drivande till. Nedan återfinns beslutet om byggnadsminne med föreskrifter.

Missionshuset finns med på Länsstyrelsen Blekinge Läns hemsida under ”skyddad bebyggelse” http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/Pages/jordomissionshus.aspx

————————————————————————————————————