Byalagets sommarprogram 2021

Tyvärr har vi inte kunnat planera något sommarprogram p.g.a. Covid-19.

Vi hoppas att på något sätt kunna återkomma med någon aktivitet. Meddelande

om detta skickas via e-post samt genom anslag på anslagstavlorna.

Trevlig sommar!

Styrelsen Jordö byalag