Byalagets sommarprogram 2023

23/6   Midsommarfirande i Backen  kl.16.00                                                                    Samla löv och blommor till midsommarstången. Löv kan med fördel lämnas på plats dagen innan. Vi samlas kl 10.00 på midsommarafton för att hjälpas åt med att klä stången och ringarna. Här behöver vi hjälp från många jordöbor. Dans, lekar och lotteri startar

24/6 Tipspromenad.
Start 10.30 – 11.30 vid anslagstavlan på Jordö kalv.

Onsdag 28/6 Missionshuset kl.19.00
Dr Anders Carlsson, It-säkerhetsforskare, Blekinge Tekniska Högskola föreläser i ämnet: “Följ de digitala fotspåren i Cyberkriget  2014-2023 mot framförallt Ukraina från Ryska hackergrupper.”

Onsdag 5/7 Missionshuset kl.19.00
Fotoreseledare Anders Blomdahl visar bilder från olika delar av världen och pratar om ljusets betydelse, samt hur miljön kan få bli en del av bilden. Under föredraget får vi bland annat följa med till Svalbard, Costa Rica, Japan, Sydafrika och Kenya, samt naturligtvis även Anders hemmamarker i Hjortahammar.     
50 kr för icke medlem.

Onsdag 12/7 Guidad visning Tromtö herrgård kl. 15.00
Museipedagog Ola Palmgren berättar historia om Tromtö herrgård och dess vackra omgivningar.               
50 kr för icke medlem.

Onsdag 19/7 Historisk vandring från Jordö kalv -> Jordösundsvägen -> Jordö kalv.
Vi berättar om hus, människor och övriga historiska avtryck som finns i vårt område. Samling vid anslagstavlan på Jordö kalv kl.18.00

Söndag 23/7   Missionshuset kl. 10.00    
Årsmötesdag med föreningarna på Jordö, se särskild kallelse. 

Onsdag 26/7 Missionshuset kl.19.00
Marinarkeolog Mikael Björk visar bilder och berättar om fortsättningen på de uppmärksammade dykningarna och fynden i Listerby skärgård, bl.a. det s.k. ”Slädövraket”.
50 kr för icke medlem.

Väl mött i sommar önskar styrelsen Jordö byalag

Separat anslag inför varje program sätts upp på Jordös anslagstavlor.

Kontakt e-post byalaget@jordo.se eller 0709388249