Jordö Byalag

Byalaget är en intresseförening för fast- som fritidsboende på Jordö, är politisk och religiöst obunden. Byalaget leds av en styrelse på 5 personer. Vi lämnar årligen en inkomstdeklaration för ideella föreningar till Skatteverket.  Jordö Byalag erbjuder medlemskap för enskild 100 kr/år eller med familjemedlemskap 150 kr/år.

Byalagets uppgift och ändamål:

  • Att på ett varsamt sätt vårda Jordös natur och traditioner, värna dess kulturvärden samt verka för dess bevarande.
  • Byalaget kan ta initiativ för Jordös bästa och dess gemenskap.
  • Gemensamma intressefrågor.
  • Trivsel och samhörighet.
  • Fritids- och sommaraktiviteter.
  • Se till att alla hjälps åt att skapa och vidmakthålla en god miljö.
  • Säkerhet vid gemensamma platser.
  • Ge råd och information.
  • Delaktighet och samarbete i frågor med vägföreningen för Jordö/Almö och            Stiftelsen Jordö Missionshus.
  • Frågor som berör enskild fastighet behandlas inte av Byalaget förutom i de fall de sammanfaller med Byalagets intressen.

Det är viktigt om du har någon fråga oavsett vad, så är du alltid välkommen att rådfråga någon i styrelsen eller kontakta oss via e-post byalaget@jordo.se Din fråga eller synpunkt kan ju vara aktuell för flera medlemmar.

Vill du bli medlem så betalar du in medlemsavgiften, för enskild 100 kr/år eller med familjemedlemskap 150 kr/år till Bankgiro 244-6946. 

Välkomna till vår gemensamma intresseförening, Jordö Byalag.  

Byalagets organisationsnr:  802440-3019