Jordö Byalag

Byalaget är en intresseförening för fast- som fritidsboende på Jordö, är politisk och religiöst obunden. Byalaget leds av en styrelse på 5 personer. Vi lämnar årligen en inkomstdeklaration för ideella föreningar till Skatteverket.  Jordö Byalag erbjuder medlemskap för enskild 100 kr/år eller med familjemedlemskap 150 kr/år.

Byalagets uppgift och ändamål:

  • Att på ett varsamt sätt vårda Jordös natur och traditioner, värna dess kulturvärden samt verka för dess bevarande.
  • Byalaget kan ta initiativ för Jordös bästa och dess gemenskap.
  • Gemensamma intressefrågor.
  • Trivsel och samhörighet.
  • Fritids- och sommaraktiviteter.
  • Se till att alla hjälps åt att skapa och vidmakthålla en god miljö.
  • Säkerhet vid gemensamma platser.
  • Ge råd och information.
  • Delaktighet och samarbete i frågor med vägföreningen för Jordö/Almö och            Stiftelsen Jordö Missionshus.
  • Frågor som berör enskild fastighet behandlas inte av Byalaget förutom i de fall de sammanfaller med Byalagets intressen.

Som medlem får du tillgång till värdefull information som styrelsen lägger in under fliken ”Medlemsinformation” som bara våra medlemmar har tillgång till.

Det är viktigt om du har någon fråga oavsett vad, så är du alltid välkommen att rådfråga någon i styrelsen eller kontakta oss via e-post byalaget@jordo.se Din fråga eller synpunkt kan ju vara aktuell för flera medlemmar.

Vill du bli medlem så betalar du in medlemsavgiften, för enskild 100 kr/år eller med familjemedlemskap 150 kr/år till Bankgiro 244-6946. 

Välkomna till vår gemensamma intresseförening, Jordö Byalag.  

Byalagets organisationsnr:  802440-3019