Om Jordö

Jordö ligger i Blekinge, Sveriges trädgård mitt emellan Karlskrona och Ronneby i Listerby skärgård.

Jordö är intressant inte bara för sin vackra natur, utan även ur kultursynpunkt. På Jordö finns bl.a. mossbeväxta stenmurar, gamla kåsar och primitiva stenbryggor för tilläggning av båtar. Under åren 1860 – 1967 gick Kuggebodalinjen i Listerby skärgård via Jordö. Jordö Byalag gav 2011 ut Jordöboken, som beskriver öns historia och presenteras under fliken Jordö/Historik på denna hemsida.

På Jordö finns det 78 fastigheter varav ett antal med fast boenden medan det stora flertalet används för fritidsboende. På en av gårdarna bedrivs det lantbruk. Det kan noteras att alla ägare strävar efter att behålla den särart som är typisk för Jordö.

År 2011 har en del av ön blivit naturreservat. Jordö naturreservat är drygt 23 hektar stort. Kulturgeografiskt tillhör det de sydsvenska odlingsbygderna och naturgeografiskt består det av sprickdalsterräng och ekskogsområde.

Jordö ger rika möjligheter till  naturupplevelser vid promenader i härlig natur. Här finner man också många av de stenbrott som är minnen från stenhuggeriepoken i Blekinge mellan åren 1860 – 1930.  Med närheten till havet med Listerby skärgård och alla öar som finns där  ges många möjligheter att fiska, bada, segla – ja bara njuta i en vacker skärgård.

På Jordö finns byalag, vägförening och ett missionshus som skapar en fin gemenskap. Varje sommar anordnar byalaget aktiviteter av skilda slag. Vägföreningen (Jordö-Almö samfällighetsförening) sköter vägarna vinter som sommar.

Jordöföreningarna hälsar dig välkommen till ön men du skall vara försiktig – kom för att njuta och ta del av naturen och människorna här. Åker du bil så skall du respektera vår rekommenderade högsta hastighet 30 km/tim som gäller hela Jordö. Då hjälper du till att skona miljön och visar hänsyn mot människor och djur.