Styrelse – Missionshuset

Ordförande: Marie Dolfe
Vice ordförande: Leif Denneberg
Sekreterare: Peter Mattsson
Kassör: Anna Ozolins
Miljö och kulturansvarig: Britt-Marie Källqvist
Stugfogde: Håkan Slättorp
Ledamot: Henrick Gyllberg

Kontakt: styrelsenstiftelsen@jordo.se