Kontakt

Om ni önskar att komma i kontakt med byalaget är det enklast att skicka ett email till byalaget@jordo.se.