Byalaget – historik

Jordö Byalag finns omnämnt i handlingar från slutet av 1700-talet. Måns Andersson var den siste ”riktige” byamannen, som blåste i byahornet för samling år 1932. Det gällde då att förbättra vägen på Almö och Jordö. Byamän dessförinnan lär ha varit Anders Hansson och Hans Månsson. Måns, Anders och Hans var jordbrukare på Jordö.

Den 15 juli 1972  samlades 12 fastighetsägare för att bilda en intresseförening på Jordö. En interimsstyrelse valdes med Gunnar Lundström som ordförande. Vid nästkommande årsmöte beslutades att intresseföreningen skulle fortsätta sin verksamhet som Jordö Byalag i föreningsform.

Under åren har byalaget jobbat med flera projekt, aktiviteter och intressefrågor till gagn och trivsel för boende på Jordö. Det som kan nämnas är att byalaget drev framgångsrikt kanalprojektet mellan Östanön och Jordö för att öka vattencirkulationen i Lejdeviken. Byalaget har också arrangerat Blekingemästerskap i segling.

1976 genomförde man en renovering av byakällan/byabrunnen till en kostnad av c:a 2000 kr. Styrelsen motiverade renoveringen med ”att källan är utomordentlig att ha som vattenreserv, även om många boende på ön har djupborrade brunnar kan det vara bra att ha tillgång till brunn vid t.ex. strömavbrott fel på pumpar o. dylikt.”

Hösten 2005 påbörjade styrelsen arbetet för att få bredband till Jordö.  Byalagets bredbandskommitté, Ronneby Kommun i samarbete med Leader+ Blekinge förverkligade detta. Sommaren 2007 var bredbandsprojektet, med stöd av EU-pengar klart. I dag kan alla fastighetsägare som har fast telefoni få bredband/ADSL som möjliggör en snabb internetuppkoppling.

Byalaget har jobbat med frågan om en gemensam detaljplan för hela Jordö. I dag finns det tre detaljplaner som skapar en viss frustration mellan Jordöborna. Byalaget har också genomfört projekt ”Grannar mot brott”, en grannsamverkan mellan fastighetsägarna, som ökar tryggheten och förhoppningsvis skyddar mot brott på fastigheter och egendom.

Jordöboken en historisk skildring av Jordö, gavs ut midsommarafton 2011. Byalaget har i boken skrivit den historia om Jordö som  är viktig att berätta i dag och framgent till kommande generationer.

Varje sommar, onsdagar under juli månad genomför byalaget program av skiftande slag. Det kan vara film, kultur, natur eller informationer i missionshuset.  Mötena är som oftast välbesökta. Byalaget arrangerar också utflykter i Jordös närområden som också är uppskattade. Midsommarfirandet i Backen är mycket populärt och välbesökt av Jordöbor och gäster. Det kan var uppemot 250 personer. Dansen går kring den klädda midsommarstången och barnen är med på lekfulla upptåg.