Kallelse till stämma/årsmöten 2023 för föreningarna på Jordö

Årsmötena äger rum söndagen 23 juli 2023 kl 10.oo i Jordö missionshus. Vägföreningen börjar, därefter Jordö missionshus och sist Jordö byalag. Årsmöteshandlingarna hittar du i huvudmenyn för respektive förening. Samtliga handlingar för vägföreningen finns också utlagda i brevlådorna på Jordö-Almös fyra anslagstavlor. Under Vägföreningen i menyn kan du läsa vad som gäller beträffande rösträtt och fullmakt.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Kallelse till stämma/årsmöten 2023 för föreningarna på Jordö

Rätt svar tipspromenad 25 juni.

VUXENFRÅGOR: 2,X,X,1,1,1,2,X,2,2,2,

Fråga 1) 90%, 2) Sankt Hans aften, firas alltid den 23 juni, 3) Crocs, 4) Bok, 5) 1928, 6) 1883, 7) Påse, 8) Bestick, 9) Skåne, 10) Ingmar Bergman, 11) Ingmar Bergman, 12) Röd. Utslagsfråga: 7 m 5 cm

BARNFRÅGOR: X,2,X,X,1,1,2,X,1,2,1,X

FRÅGA 1) Pokemo Go, 2) Skunk, 3) Vaiana, 4) Norrland, 5) Fotboll & Hockey, 6) My little Ponny 7) Röd & vit 8) Snapchat, 9) Mulle, 10) Ufosxm, 11) Kåda, 12) Milan

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Rätt svar tipspromenad 25 juni.

Kallelse till stämma/årsmöten 2022 för föreningarna på Jordö

Årsmötena äger rum söndagen 24 juli 2022 kl 10.oo i Jordö missionshus. Vägföreningen börjar, därefter Jordö missionshus och sist Jordö byalag. Årsmöteshandlingarna hittar du i huvudmenyn för respektive förening. Samtliga handlingar för vägföreningen finns också utlagda i brevlådorna på Jordö-Almös fyra anslagstavlor. Under Vägföreningen i menyn kan du läsa vad som gäller beträffande rösträtt och fullmakt.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Kallelse till stämma/årsmöten 2022 för föreningarna på Jordö

Fiber på gång till Jordö

Ip-onlys underentreprenör Network solution kommer, med start veckan efter midsommar, att börja gräva för nedläggning av fiber till fastigheter på Jordösundsvägen och Norra Jordövägen. Detta kommer tyvärr att innebära en begränsning av framkomligheten för biltrafiken på vissa sträckor. Vi ber alla att ta hänsyn till skyltningen ”Vägarbete pågår” och att hålla den rekommenderade hastigheten om 30 km i timmen. Enligt uppgift ska grävningsarbetena vara klara i början av september.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Fiber på gång till Jordö

Grannsamverkan

Vi har fått kännedom om inbrott i en fastighet på Jordö. Händelsen är polisanmäld. Vi vill därför be er vara uppmärksam på både personer och fordon som agerar misstänkt. Ta reg.nummer på bilar som bara verkar köra runt och rekognosera! Stoppa gärna en sådan bil och fråga om de söker någon. Tillsammans kan vi få ett säkrare Jordö.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Grannsamverkan

Kallelse till stämma/årsmöten 2021 för föreningarna på Jordö

Stämma/årsmöten för vägföreningen, Stiftelsen missionshuset samt Jordö byalag äger rum söndagen den 25 juli, kl 10.00. På grund av coronapandemin tänker vi även i år hålla mötena utomhus, strax utanför missionshuset. Vi ber därför var och en att ta med sig en lämplig stol att sitta på samt hålla avstånd till nästa person med två meter.

För vägföreningen gäller att endast medlemmar eller ombud med fullmakt har närvarorätt. Du måste registrera dig innan mötet för att få ett röstkort. Kom därför i god tid innan, så att mötet kan börja kl. 10.00. Registreringen öppnar kl. 9.45.

Årsmöteshandlingar hittar du senast 10/7 för Jordö byalag och vägföreningen under huvudmenyn för resp. förening. Samtliga stämmohandlingar för vägföreningen finns även utlagda i brevlådorna på anslagstavlorna på Jordö-Almö. Under Vägföreningen i menyn kan du också läsa vad som gäller beträffande rösträtt och fullmakt.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Kallelse till stämma/årsmöten 2021 för föreningarna på Jordö

Kallelse till årsmöten 2020 för föreningarna på Jordö

Årsmötena äger rum söndagen den 26 juli, kl 10.00. På grund av coronapandemin tänker vi i år hålla mötena utomhus, strax utanför missionshuset. Vi ber därför var och en att ta med sig en lämplig stol att sitta på samt hålla avstånd till nästa person med två meter.

Årsmöteshandlingar hittar du för Jordö byalag och vägföreningen under huvudmenyn för resp. förening. Samtliga stämmohandlingar för vägföreningen finns utlagda i brevlådorna på anslagstavlorna på Jordö-Almö. Under vägföreningen i menyn kan du också läsa vad som gäller beträffande rösträtt och fullmakt.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Kallelse till årsmöten 2020 för föreningarna på Jordö

Kallelse till årsmöten 2019 för föreningarna på Jordö

Årsmötena äger rum söndagen 28 juli 2019 kl 10.oo i Jordö missionshus. Vägföreningen börjar, därefter Jordö missionshus och sist Jordö byalag. Årsmöteshandlingarna hittar du i huvudmenyn för respektive förening. Samtliga handlingar för vägföreningen finns utlagda i brevlådorna på Jordö-Almös fyra anslagstavlor. Under Vägföreningen i menyn kan du också läsa vad som gäller beträffande rösträtt och fullmakt.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Kallelse till årsmöten 2019 för föreningarna på Jordö

Rösträtt och fullmakt på vägföreningens årsstämmor

Om du vill utöva din rösträtt på årsstämman, måste du känna till reglerna för rösträtt och fullmakt. Om endast en delägare till en fastighet är närvarande på stämman, behöver denna ha fullmakt från övriga delägare för att kunna rösta. Läs mer här…

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Rösträtt och fullmakt på vägföreningens årsstämmor

Kallelser till årsmöten 2018 för föreningarna på Jordö

Söndagen den 22 juli kl 10.00 äger samtliga årsmöten för föreningarna på Jordö rum i Jordö Missionshus.

Vägföreningen inleder, därefter Stiftelsen Missionshus och sist Jordö byalag. Handlingar för resp. förening hittar du under menyn under Vägföreningen/stämmohandlingar och protokoll, Jordö byalag/Årsmöteshandlingar samt under Missionshuset.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Kallelser till årsmöten 2018 för föreningarna på Jordö