Styrelse – Vägföreningen

Ordförande: Marianne Gylling
Vice ordförande: Roland Karlsson
Sekreterare: Henrick Gyllberg
Kassör: Anders Rehnholm
Övrig ledamot: Per-Ivar Andersson
Suppleant: Mattias Johansson
Suppleant: Peter Carlsson