Styrelse – Vägföreningen

Ordförande: Marianne Gylling
Vice ordförande: Anders Rehnholm
Sekreterare: Peter Carlsson
Kassör: Anders Rehnholm
Övrig ledamot: Bernt Karlsson
Suppleant: Fredrik Källqvist
Suppleant: Stefan Wilke