Styrelse – Vägföreningen

Ordförande: Marianne Gylling
Vice ordförande: Anders Rehnholm
Sekreterare: Henrick Gyllberg
Kassör: Anders Rehnholm
Övrig ledamot: Peter Carlsson
Suppleant: Bernt Karlsson
Suppleant: Fredrik Källqvist