Styrelse – Vägföreningen

Ordförande:Anders Rehnholm
Vice ordförande:Bernt Karlsson
Sekreterare:Therese Johnsson
Kassör:Bernt Karlsson
Övrig ledamot:Roland Karlsson
Övrig ledamot: Per Björkman
Suppleant:Linny Lindegaard
Suppleant:David Olsson