Bredband

Bredband ADSL

Jordö Byalag såg 2005 att det var viktigt för boende, företag och Carlskrona Golfklubb att få tillgång till internet genom en bredbandsutbyggnad.

Byalaget tog kontakt via brev och samtal med TELIA. Från TELIA kom två motstridiga svar. Dels om vi bekostar utbyggnaden själva så är det möjligt och dels ett kraftigt nej där TELIA inte brydde sig alls om att lösa frågan, så den vägen kändes stängd.

December 2005 tillskrev vi Ronneby Kommun, kommunstyrelsen och gjorde en formell begäran om bredbandsutbyggnad på Jordö/Almö. I det svar vi fick, genom Ronneby Miljöteknik så kändes det positivt och vi började tro på möjligheten till ett genomförande.

Januari 2006 kom det information från LEADER+ Blekinge http://www.leaderblekinge.se/ att i samarbete med Ronneby kommun så kommer ”Jordö får tillgång till bredband” . Den 6 april 2006 blev vår ansökan beviljad och projektet startade.

Byalaget tillsatte en styrgrupp som fick i uppdrag att genomföra projektet, i samarbete med Ronneby Kommun och LEADER+. Projektet bestod av att utföra röjning, grävning, schaktning och därmed tillhörande arbeten för att göra det möjligt att lägga fiberkabel för anslutning av telestationen i Jordö till befintlig knutpunkt i Almö. Från telestationen till respektive fastighet används befintlig teleledning för ADSL-anslutning.  Det blev ett omfattande och praktiskt arbete med många arbetstimmar innan bredbandsprojektet var utbyggt och genomfört.

April 2007 kallade byalaget till informationsmöte där Ronneby Miljöteknik, RonNet och Byalaget informerade om bredband ADSL -internetuppkoppling för boende och företag med flera på Jordö. Man informerade också om möjliga operatörsval. Flera Jordöbor har i dag bredbandsuppkoppling.

Resultat efter nu gångna 5 år så kan vi med glädje notera att vårt bredband ADSL blev en stor framgång som fungerar helt enligt våra förväntningar.

Önskar du anslutit dig så gör du det genom att gå till bredbandsväljaren. Där går du in under ”För dig med ADSL” och följer instruktionerna:

http://www.bredbandsvaljaren.se/