Kallelse till stämma/årsmöten 2021 för föreningarna på Jordö

Stämma/årsmöten för vägföreningen, Stiftelsen missionshuset samt Jordö byalag äger rum söndagen den 25 juli, kl 10.00. På grund av coronapandemin tänker vi även i år hålla mötena utomhus, strax utanför missionshuset. Vi ber därför var och en att ta med sig en lämplig stol att sitta på samt hålla avstånd till nästa person med två meter.

För vägföreningen gäller att endast medlemmar eller ombud med fullmakt har närvarorätt. Du måste registrera dig innan mötet för att få ett röstkort. Kom därför i god tid innan, så att mötet kan börja kl. 10.00. Registreringen öppnar kl. 9.45.

Årsmöteshandlingar hittar du senast 10/7 för Jordö byalag och vägföreningen under huvudmenyn för resp. förening. Samtliga stämmohandlingar för vägföreningen finns även utlagda i brevlådorna på anslagstavlorna på Jordö-Almö. Under Vägföreningen i menyn kan du också läsa vad som gäller beträffande rösträtt och fullmakt.

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.