De nya andelstalen

Samtliga handlingar rörande de nya andelstalen inlämnades till lantmäteriet i augusti. På grund av hög arbetsbelastning kommer det tyvärr att dröja flera månader, innan vårt ärende kan behandlas; förhoppningsvis kommer det att bli klart detta år (2013). Samfällighetsföreningen har gjort så mycket förberedande arbete som det är möjligt och lantmäteriet genomför sedan en s.k. förenklad förrättning, vilken inte kräver samma procedur med sammanträden etc, som en ordinär förrättning. Vi avvaktar med utdebiteringen för 2013-2014 tills förrättningen är klar.

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.