Författararkiv: Marianne Gylling

Vägarbete på Norra Jordövägen

Torsdag och fredag 17-18/9 kommer vägarbete att ske på Norra Jordövägen i form av dränering och viss breddning av vägen. Den vägdel, som omfattas, sträcker sig från början av den grusväg, som går ner till badplatsen vid Kärringön, och fortsätter … Läs mer

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Stämmoprotokoll vägföreningen 2015

Protokollet från Jordö-Almö samfällighetsförenings årsstämma finns nu att läsa på hemsidan under Vägföreningen-stämmohandlingar och protokoll.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Korrigerad debiteringslängd för Jordö-Almö samfällighetsförening

Tyvärr, har det visat sig, att utdebiteringen i den debiteringslängd, som varit utlagd i brevlådorna vid anslagstavlorna, varit felaktig. Dessa har nu bytts ut mot den korrekta versionen. De medlemmar, som har lämnat sin e-postadress, har också fått en korrigerad … Läs mer

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Årsmöteshandlingar vägföreningen 2015

Nu finns årsmöteshandlingar till stämman för Jordö-Almö samfällighetsförening inlagda på hemsidan. Tid: söndagen den 26 juli 2015, kl. 10.00. Plats: Jordö missionshus. Om du har möjlighet, skriv gärna ut de handlingar du önskar och ta med till stämman, eftersom styrelsen … Läs mer

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Årsmöteshandlingar vägföreningen 2014

Nu finns årsmöteshandlingar till stämman för Jordö-Almö samfällighetsförening inlagda på hemsidan. Tid: söndagen den 27 juli 2014, kl. 10.00. Plats: Jordö missionshus. Om du har möjlighet, skriv gärna ut de handlingar du önskar och ta med till stämman, eftersom styrelsen … Läs mer

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Nya trafikmärken

Nya trafikmärken har nu satts upp på Norra Jordövägen vid Slättorps gård. Märkena är varningsskyltar med tilläggstexten ”Gårdsplan, kör sakta” och varnar för att maskiner, personer och ibland även djur kan uppehålla sig på vägen. Det är vägföreningens förhoppning, att … Läs mer

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Grävningsarbeten efter Norra Jordövägen

Under hösten kommer Eon genom sin entreprenör ONE Nordic AB att gräva ner elkablar från Hasslövägen till Norrlyckehörnan (trevägskorsningen). Arbetet påbörjas i oktober och ska vara avslutat den sista december 2013. Grävningsarbetet kommer att genomföras nära vägen, så var särskilt … Läs mer

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

De nya andelstalen

Samtliga handlingar rörande de nya andelstalen inlämnades till lantmäteriet i augusti. På grund av hög arbetsbelastning kommer det tyvärr att dröja flera månader, innan vårt ärende kan behandlas; förhoppningsvis kommer det att bli klart detta år (2013). Samfällighetsföreningen har gjort … Läs mer

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Stämmoprokoll 2013

Här kan du läsa protokollet från Jordö-Almö samfällighetsförenings årsstämma 2013, 130728 Stämmoprotokoll.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Information ang. nya andelstal

För några dagar sedan blev det klart att samtliga fastighetsägare i Jordö-Almö samfällighetsförening nu har accepterat sina nya andelstal. Detta betyder, att styrelsen nu kan gå vidare för att få till stånd en förenklad förrättning och vi kommer närmast att … Läs mer

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar