Författararkiv: Marianne Gylling

De nya andelstalen

Samtliga handlingar rörande de nya andelstalen inlämnades till lantmäteriet i augusti. På grund av hög arbetsbelastning kommer det tyvärr att dröja flera månader, innan vårt ärende kan behandlas; förhoppningsvis kommer det att bli klart detta år (2013). Samfällighetsföreningen har gjort … Läs mer

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Stämmoprokoll 2013

Här kan du läsa protokollet från Jordö-Almö samfällighetsförenings årsstämma 2013, 130728 Stämmoprotokoll.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Information ang. nya andelstal

För några dagar sedan blev det klart att samtliga fastighetsägare i Jordö-Almö samfällighetsförening nu har accepterat sina nya andelstal. Detta betyder, att styrelsen nu kan gå vidare för att få till stånd en förenklad förrättning och vi kommer närmast att … Läs mer

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Årsmöteshandlingar 2013

Nu finns årsmöteshandlingar till stämman för Jordö-Almö samfällighetsförening inlagda på hemsidan. Tid: söndagen den 28 juli 2013, kl. 10.00. Plats: Jordö missionshus. Om du har möjlighet, skriv gärna ut de handlingar du önskar och ta med till stämman, eftersom styrelsen … Läs mer

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar