Författararkiv: Marianne Gylling

Årsmöteshandlingar vägföreningen 2014

Nu finns årsmöteshandlingar till stämman för Jordö-Almö samfällighetsförening inlagda på hemsidan. Tid: söndagen den 27 juli 2014, kl. 10.00. Plats: Jordö missionshus. Om du har möjlighet, skriv gärna ut de handlingar du önskar och ta med till stämman, eftersom styrelsen … Fortsätt läsa

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Nya trafikmärken

Nya trafikmärken har nu satts upp på Norra Jordövägen vid Slättorps gård. Märkena är varningsskyltar med tilläggstexten ”Gårdsplan, kör sakta” och varnar för att maskiner, personer och ibland även djur kan uppehålla sig på vägen. Det är vägföreningens förhoppning, att … Fortsätt läsa

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Grävningsarbeten efter Norra Jordövägen

Under hösten kommer Eon genom sin entreprenör ONE Nordic AB att gräva ner elkablar från Hasslövägen till Norrlyckehörnan (trevägskorsningen). Arbetet påbörjas i oktober och ska vara avslutat den sista december 2013. Grävningsarbetet kommer att genomföras nära vägen, så var särskilt … Fortsätt läsa

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

De nya andelstalen

Samtliga handlingar rörande de nya andelstalen inlämnades till lantmäteriet i augusti. På grund av hög arbetsbelastning kommer det tyvärr att dröja flera månader, innan vårt ärende kan behandlas; förhoppningsvis kommer det att bli klart detta år (2013). Samfällighetsföreningen har gjort … Fortsätt läsa

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Stämmoprokoll 2013

Här kan du läsa protokollet från Jordö-Almö samfällighetsförenings årsstämma 2013, 130728 Stämmoprotokoll.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Information ang. nya andelstal

För några dagar sedan blev det klart att samtliga fastighetsägare i Jordö-Almö samfällighetsförening nu har accepterat sina nya andelstal. Detta betyder, att styrelsen nu kan gå vidare för att få till stånd en förenklad förrättning och vi kommer närmast att … Fortsätt läsa

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Årsmöteshandlingar 2013

Nu finns årsmöteshandlingar till stämman för Jordö-Almö samfällighetsförening inlagda på hemsidan. Tid: söndagen den 28 juli 2013, kl. 10.00. Plats: Jordö missionshus. Om du har möjlighet, skriv gärna ut de handlingar du önskar och ta med till stämman, eftersom styrelsen … Fortsätt läsa

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar