Enskilda avlopp

Inventering av enskilda avlopp på Jordö

Enligt senaste beräkning finns det c:a 4 600 enskilda avlopp i Ronneby kommun. Enskilda avlopp kan påverka närliggande dricksvattenbrunnar och därtill även våra vatten i form av övergödning. Miljö- och byggnadsnämnden är tillstånds- och tillsyningsmyndighet för dessa, medan den övergripande planeringen av vatten och avlopp för kommunen är enangelägenhet för kommunledningen.

Under de närmaste åren kommer avlopp längs hela kommunens kuststräcka att inventeras. På Jordö och Almö kommer besök med inventering av avloppsanläggningar att genomföras vecka 11, 2012. Kommunens Miljö- och hälsoskyddsinspektör antecknar hur avloppsanläggningarna ser ut samt om det finns några fel och brister. Informationen används sedan som del av faktaunderlaget i den pågående VA-planeringen, som utförs av en grupp med representanter för olika delar av den kommunala organisationen. När man har bilden klar gör man en övergripande plan för avloppsfrågan och en prioriteringslista arbetas fram som beräknas vara klar under 2013. I avvaktan på resultatet av VA-planeringen kommer krav på åtgärd av bristfälliga avlopp i kustområdet för närvarande endast att ställas om det finns uppenbara problem.

För övriga frågor om avlopp e-posta till:  anders.borjeson@ronneby.se

 

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.