Den 22 juli var en årsmötesdag på Jordö

Först ut var Vägföreningen som genomförde sin årsstämma utan några större överraskningar. Styrelsen och övriga som har uppdrag i föreningen blev omvalda. Catharina Granqvist valdes in som ny ledamot i valberedningen.

Annars var den viktiga händelsen inriktningsbeslutet om förändring av andelstalen som styrelsen fick i uppdrag att jobba vidare med. Det innebär att alla andelsägarna kommer att kontaktas för information. För att en s.k. förenklad förrättning skall kunna genomföras måsta alla andelsägarna acceptera det nya andelstalet. Du kan läsa om förslaget om du klickar dig vidare på nedanstående länk.

Information om förändring av andelstal

Härefter genomförde Stiftelsen Jordö Missionshus sin årsinformation med förslag till styrelse och övriga poster. Dessa förslag redovisas till Länsstyrelsen i Skåne Län tillsammans förvaltningsberättelsen med den ekonomiska redogörelsen. Mötesdeltagarna gav sitt fulla stöd till de lämnade förslagen.

Den stora frågan var sedan utedasset som är i stort behov av renovering som kostnadsberäknats till 14 000 kr. Missionshuset har ingen egen ekonomi för detta. Styrelsen för missionshuset hade därför utarbetat ett förslag att söka ett bidrag hos Jordö byalag som också mötesdeltagarna ställde sig bakom.

Jordö Byalag var sist ut med sitt årsmöte. Byalagets ordförande sedan 10 år Peter Olving hade avböjt omval. Mot den bakgrunden blev det en ny styrelse med Ronny Gustavsson som ny ordf. och Peter Olving valdes som styrelsesuppleant. Om du klickar in dig under Byalaget och styrelsen kan du se den nya styrelsen i sin helhet.

Stiftelsen Jordö Missionshus skrivelse behandlades av både årsmötet och efterföljande styrelsemöte som beviljade ansökan till renovering av utedasset. I besluten deltog inte Ronny Gustavsson eller Peter Olving. De sitter nämligen i stiftelsens styrelse.

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.