Röjning på Jordö

Röjning mellan Almö och Jordö Naturreservat

Jesper Nilsson som är ägare av fastigheten genomför en röjning mellan Häjan och Södra Jordö. Stora delar av arbetet är klart men en mindre del återstår.Det upplag av grenar m.m. som finns vid Kolonnbacken kommer att flisas under sommaren och därmed försvinner det från platsen.

Röjning på Östanön och badområdet på Jordö Kalv.

Syskonen Karlsson genomför röjning på Östanön och badområdet på Jordö Kalv. Södra Skogsägarna utför åtgärderna i samarbete med Axstens Skogsavverkning AB.  Merparten av avverkningsresterna i form av grenar, toppar och rundvirke kommer att transporteras bort. En del avverkningsrester skall ligga kvar för att i form av död ved främja den biologiska mångfalden. Man vill med denna åtgärd återskapa skogsbete med hagmarkskaraktär samt förstärka den fina Jordömiljön.

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.