Viktig information om vägarbete på Jordö-Almö v.16-17 2017

Under vecka 16 (efter påsk) kommer arbete att utföras på N. Jordövägen och del av Jordösundsvägen med kantskärning och nedknackning av stenar av entreprenören SKANSKA. Beläggningsarbete kommer därefter att ske under vecka 17 och om allt går som det ska, tar det en dag. SKANSKA har planerat arbetet till den 24/4 eller den 25/4 (troligast), men understryker att det kan bli en annan dag i veckan, om något oförutsett inträffar. Efter ca två veckor kommer vägen att sopas.
Framkomligheten blir begränsad, särskilt under själva beläggningsarbetet och man får räkna med väntetider på 10-15 minuter, innan maskinerna kan flyttas. Vi uppmanar alla trafikanter att visa hänsyn under den tid som arbetena fortgår.

UNDER TIDEN SOM ARBETET PÅGÅR GÄLLER FÖLJANDE:
Inga bilar får parkeras på vägen
Undvik att beställa tunga transporter

Ronneby kommun, postnord och hemtjänsten är informerade.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Viktig information om vägarbete på Jordö-Almö v.16-17 2017

Tips inför vintern

Snart kommer vintern vilket ökar riskerna för frost- och vattenskador i ditt fritidshus. Här följer några förebyggande tips från Länsförsäkringar Blekinges kundtidning, Närhet.

INOMHUS    

 • Stäng av vattnet och töm vattensystemet.
 • Häll frysskyddsvätska i alla vattenlås, golvbrunnar och wc-stol.
 • Om det finns vatten kvar i ledningarna bör huset vara uppvärmt till minst 15 grader.
 • Öppna alla innerdörrar och luckor för att få värmen att cirkulera.
 • Ordna med regelbunden tillsyn av ditt fritidshus.

UTOMHUS  

 • Förstärk altantaket med extra reglar och stöttor för att klara stora snömängder.
 • Rensa hängrännor från löv och skräp.
 • Täck skorsten så att det inte snöar in.
 • Led bort dagvattnet genom att koppla på en plastslang.
 • Stäng alla fönster och kontrollera alla lås.
 • Ta in alla vattenslangar och elkablar.
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Tips inför vintern

Handlingar från jordöföreningarnas årsmöten

Den 24 juli 2016 genomfördes jordöföreningarnas årsmöten. Under respektive flik för ”Vägföreningen”, ”Missionshuset” och ”Byalaget” redovisas verksamheterna med räkenskaper och protokoll för 2015. Kolla gärna in redovisningarna och finns det frågor är du välkommen att mejla din fråga till respektive styrelse. E-postadressen finns under ”Styrelse” för respektive förening.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Handlingar från jordöföreningarnas årsmöten

Årsmöteshandlingar 2016 för Stiftelsen Jordö Missionshus och Jordö Byalag

Nu finns årsmöteshandlingarna för respektive Stiftelsen Jordö Missionshus och             Jordö Byalag på hemsidan. Handlingarna kommer du till genom att klicka på respektive stiftelsen eller byalaget ovan. Årsmötet för stiftelsen startar direkt efter vägföreningens stämma och därefter Byalagets årsmöte.

Välkomna!

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Årsmöteshandlingar vägföreningen 2016

Nu finns årsmöteshandlingar till stämman för Jordö-Almö samfällighetsförening inlagda på hemsidan. Tid: söndagen den 24 juli 2016, kl. 10.00. Plats: Jordö missionshus. Om du har möjlighet, skriv gärna ut de handlingar du önskar och ta med till stämman, eftersom styrelsen har begränsade kopieringsmöjligheter.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Årets sommarprogram nu klart

Nu finns årets sommarprogram under fliken ”Sommarprogram” I år har vi ett varierat och trevligt program. Det som känns riktigt spännande är Sjöräddningssällskapet från Hasslö som kommer till Läjdeviken. Man berättar och visar livräddning när båtlivet går fel. Man visar också sin utrustning m.m. Till Missionshuset kommer Jane Bets som skrivit boken ”Hemmets slöjd ögat fröjd” och berättar om allt hon har upplevt när hon har skrivit boken om hemslöjden i Blekinge.

Vi gör två trevliga utflykter till Saxemara och Stumholmen. Alla är välkomna till de olika programpunkterna. I främsta rummet är det våra medlemmar och deras gäster som inbjuds. Är du inte medlem kan du när som helst bli medlem och då är du välkommen på byalagets aktiviteter.

Välkomna till sommaren på Jordö!

Hälsar Jordö Byalag, Styrelsen 

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Tack för gåvorna 2015 till vårt missionshus

ETT STORT TACK!

Under 2015 vi fick in gåvor på drygt 10 000 kronor. Pengar som uteslutande går till verksamheten och då framförallt till underhåll av fastigheten och driftskostnader. De flesta gåvorna har kommit via bankgiro  men också vid byalagsmöten. Gåvorna varierade mellan 50 – 2000 kronor. Alla gåvor är ju välkomna litet som stort belopp, redan i år 2016 har det kommit in 1 600 kr.

För att nu möjliggöra att lämna gåvor till Stiftelsen Jordö Missonshus, på det moderna och enkla sättet så har vi anslutit missionshusets bankkonto till Swish. Men givetvis går det bra att lämna en gåva via vårt bankgiro 312-2316.

Vårt Swish-nummer är 123 288 70 57.

Vi hoppas att denna förenkling gör att många fler kan lämna en gåva/donation till missionshuset. Oavsett var du bor eller är så kan man enkelt Swisha en gåva, med sin mobil.  Om du inte har Swish så är det enkelt att ladda ner appen eller kontakta banken så fixar banken det. Välkommen med din gåva och testa gärna att Swisha till mobil nr:123 288 70 57.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Lämna en gåva till Stiftelsen Jordö Missionshus!

Stiftelsen har till skillnad från föreningar inga medlemmar och ingen ägare. Stiftelsen äger i princip sig själv, brukar man säga. Stiftelsen har enbart frivilliga gåvor och hyresintäkter att täcka förvaltningskostnader med och till underhåll av missionshuset. Mot den bakgrunden är varje gåva värdefull. Lämna gärna en gåva genom att sätta in pengar på stiftelsens bankgiro 312-2306.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Vägarbete på Norra Jordövägen

Torsdag och fredag 17-18/9 kommer vägarbete att ske på Norra Jordövägen i form av dränering och viss breddning av vägen. Den vägdel, som omfattas, sträcker sig från början av den grusväg, som går ner till badplatsen vid Kärringön, och fortsätter på den asfalterade backen ner utefter fastigheten Jordö 2:49 (den obebyggda tomten). Grävarbete för dränering kommer att göras i början av grusvägen och denna kommer därför att vara stängd för ut- och infart några timmar på eftermiddagen torsdagen den 17 september mellan kl. 13.00-16.00.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Stämmoprotokoll vägföreningen 2015

Protokollet från Jordö-Almö samfällighetsförenings årsstämma finns nu att läsa på hemsidan under Vägföreningen-stämmohandlingar och protokoll.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar