Lämna en gåva till Stiftelsen Jordö Missionshus!

Stiftelsen har till skillnad från föreningar inga medlemmar och ingen ägare. Stiftelsen äger i princip sig själv, brukar man säga. Stiftelsen har enbart frivilliga gåvor och hyresintäkter att täcka förvaltningskostnader med och till underhåll av missionshuset. Mot den bakgrunden är varje gåva värdefull. Lämna gärna en gåva genom att sätta in pengar på stiftelsens bankgiro 312-2306.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Vägarbete på Norra Jordövägen

Torsdag och fredag 17-18/9 kommer vägarbete att ske på Norra Jordövägen i form av dränering och viss breddning av vägen. Den vägdel, som omfattas, sträcker sig från början av den grusväg, som går ner till badplatsen vid Kärringön, och fortsätter på den asfalterade backen ner utefter fastigheten Jordö 2:49 (den obebyggda tomten). Grävarbete för dränering kommer att göras i början av grusvägen och denna kommer därför att vara stängd för ut- och infart några timmar på eftermiddagen torsdagen den 17 september mellan kl. 13.00-16.00.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Stämmoprotokoll vägföreningen 2015

Protokollet från Jordö-Almö samfällighetsförenings årsstämma finns nu att läsa på hemsidan under Vägföreningen-stämmohandlingar och protokoll.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Korrigerad debiteringslängd för Jordö-Almö samfällighetsförening

Tyvärr, har det visat sig, att utdebiteringen i den debiteringslängd, som varit utlagd i brevlådorna vid anslagstavlorna, varit felaktig. Dessa har nu bytts ut mot den korrekta versionen. De medlemmar, som har lämnat sin e-postadress, har också fått en korrigerad debiteringslängd utskickad. På årsstämman den 26/7 kommer också den rätta versionen att tillhandahållas. Enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfällighetsföreningar räcker det att styrelsen lägger fram debiteringslängden på stämman.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Årsmöteshandlingar vägföreningen 2015

Nu finns årsmöteshandlingar till stämman för Jordö-Almö samfällighetsförening inlagda på hemsidan. Tid: söndagen den 26 juli 2015, kl. 10.00. Plats: Jordö missionshus. Om du har möjlighet, skriv gärna ut de handlingar du önskar och ta med till stämman, eftersom styrelsen har begränsade kopieringsmöjligheter.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Utflykt till Johannishus

Årets sommarutflykt! Nu på onsdag den 15 juli.

Vi samlas vid Edestad kyrka kl 15.00

I år går sommarens utflykt till Johannishus som ligger bara några kilometer från Jordö och som vi nu skall lära oss lite mera om.

Vi åker med egna bilar till Edestad Kyrka där vår guide, Ture Andersson tar emot. Han är sedan med oss på de fyra platser som vi besöker.

  1. Edestad kyrka byggdes intill den offerkälla som i århundraden fått människor att bege sig till Edestad. Källan rann upp på nordsidan av en kulle och ansågs ha magiska krafter, särskilt vid midsommartid.
  2. Nästa plats vi besöker är Skuremåla. Här finns ås- och deltabildningar som bildats vid inlandsisens avsmältning i området kring Skuremålagölen. Här är också ett vackert mosaikartat kulturlandskap med små ljusa åkrar, skog och betade lövhagar med grova björkar, bokar och ekar.
  3. Vi åker vidare till Listersjöarna. Mellan Listersjön och Hängbrunnen byggdes en sluss 1871. Åtminstone fram till 1912 fraktade tre skutor dels brännved och dels så kallat danskved, det vill säga bokträ, som flottats ner till Listersjön fram till Johannishus vid Hängbrunnen.
  4. Vi avslutar dagen på Björketorps gård. Här får vi berättelser om gården från 1909, quarterhästar, köpa glass och andra trevliga upplevelser.

Tag med kaffekorg!

Samåkning är uppskattat så bjud gärna med någon.  Eller fråga om du/ni kan åka med grannen …………………

Välkomna! Hälsar Jordö Byalag

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

OM HONUNGSBIN OCH BIODLING

Hur fungerar ett bisamhälle? 

Vad gör man egentligen som biodlare? Ellinor Gylling och Daniel Gylling Kacz, hobbyodlare i Malmö, visar bilder och berättar om allt ifrån hur bin pratar med varandra, vad de gör för nytta, den omtalade ”bidöden”, till hur man gör när man utvinner honung.

Det finns möjlighet att köpa god honung (60 kronor för en stor burk).

Välkomna till missionshuset på onsdag den 8 juli klockan 19.00

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Gästföreläsning, landmärke och röjning för säker el.

Gästföreläsning i missionshuset

På onsdag den 1 juli klockan 19.00  kommer Landskapsarkitekt/professor Roland Gustavsson till Jordö och berättar om sin syn på vår vackra natur.

Han är sakkunnig för att jobba fram Ronneby Kommuns nya Grönstrukturplan. I samband med att Roland Gustavsson besökte Jordö så fick vi information om, hur värdefull vår natur är. Han berättar också om flera spännande frågor om naturen och viktiga platser i vår kommun

Förbered dig med frågor som du har funderat över.

Jordö Byalag bjuder på kaffe

Välkomna!

Vi har fått ett nytt ”landmärke” 

SAM_0825

När ni kör Norra Jordövägen c:a 800 meter då kommer man fram till Hejan. På höger sida har länsstyrelsen skapat ett nytt landmärke. Det var när man sågade ner ett bokträd som man fann att bokträdets nedre del hade en delad stam. Länsstyrelsen lät då bevara en ansenlig del av stammen som nu bildar en trevlig formation, ett landmärke.

Visst är det ett fint landmärke när man kör eller går vägen fram.

 

Underhållsröjning av våra elledningsgator

SAM_0827

För att ytterligare säkerställa elleveranser till Jordö genomförs nu röjning av KPN Skog & Smide på uppdrag av e.on elnät. Röjningen genomförs till fots med lämpliga röjverktyg. Det innebär att man inte belastar våra vackra ängar och skogar med maskiner. Arbetet skall vara klart senast juni/juli månads utgång. Allt virke grenar m.m. är markägarens ansvar att ta bort.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Nu är sommaren här!

Välkomna att fira midsommar på Jordö!

Klockan 10.00

Vi startar dagen med att vi samlas i Backen för att klä midsommarstången.  Alla är välkomna! Du tar med dig blommor, om du har möjlighet eller det som kan pryda en vacker midsommarstång. Gärna en tång att ordna till björkgrenarna med.

 

Klockan 16.00

Nu firar vi midsommar med dans och lekar för barn och vuxna. Vi säljer lotter med trevliga vinster. Ta med dig kaffe/matkorgen och något gott att dricka därtill. Har du sommargäster på besök så är de också välkomna.

Under midsommarfirande i Backen säljer vi boken ”JORDÖS GAMLA VÄGAR – och lite annat smått och gott”. Boken är skriven av Per Ivar Andersson, en känd jordöbo. Introduktionspris, 100 kronor som gäller endast midsommarafton. Passa på att köpa en värdefull handbok till alla promenader på Jordö. Efter midsommar kostar boken 150 kr kronor och kan köpas genom att e-posta: styrelsenbyalaget@jordo.se Skriv in namn och adress, porto tillkommer.

Välkomna till ett trevligt midsommarfirande med Jordö Byalag.   

 

 

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Händer på Jordö

SAM_0549Jordö Naturreservat

Länsstyrelsen har satt upp en informationstavla vid reservatets södra spets, Södra Jordövägen. Där finner man information om reservatet. Den karta som ingår i informationen är inte helt korrekt och kommer att bytas ut. Jordö Byalag samarbetar med länsstyrelsen för att säkerställa informationen.

Husförsäljning på Jordö och Almö

Under den senaste tiden har vi kunnat notera att två hus bytt ägare. Det är Norra Jordövägen 4, Almö 8:1 pris: 2 600 000 kr och Södra Jordövägen 19,  Jordö 1:14 pris   4 200 000 kr. Priserna visar på ett positivt sätt att miljön och närheten till havet är värdefulla faktorer, när priset sätts.

Underhållsröjning av våra elledningar

För att ytterligare säkerställa elleveranser till Jordö med omnejd kommer röjning att genomföras av KPN Skog & Smide på uppdrag av E.ON Elnät. Röjningen genomförs utan att belasta våra vackra ängar och skogar med maskiner. Arbetet skall vara klart senast maj månads utgång.

Rävar på Jordö

SAM_0597

Under hösten och vinter har en till två rävar varit synlig på Jordö. Det är flera jordöbor som observerat dem och de är ganska tama. När den räv fotograferades som finns på bilden så var fotograf och räven väldigt nära varandra.

Det är flera som hör av sig till byalaget och ber oss vädja till jägarna att inte skjuta dem, för de är friska och vackra.

.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar