Höstinformation

Utökat strandskydd

Länsstyrelsen har den 4 november 2014 beslutat om utvidgat strandskydd till 300 meter för flera områden i Ronneby kommun. Det vi bland annat har uppmärksammat är Jordö och Östanön som omnämns i det utökade strandskyddet.  Länsstyrelsen skriver:

”Kvalitet: Naturskönt, attraktivt strövområde främst för närboende men även tillgängligt för övriga. Områdets historiska bakgrund gör det intressant för både natur- och kulturstudier. Här finns möjligheter till stillhet och frånvaro av buller, utflykter, upplevelser, vandring/löpning, fiske och fågelskådning.
Utvecklingsmöjligheter för friluftslivet: Tillgängliggöra Östanön genom iordningställande av strövstig.” 
Vi är mycket glada att länsstyrelsen uppmärksammat detta för oss vackra område.

Grönstrukturplan

Ronneby kommun har dragit igång arbetet med att ta fram en grönstrukturplan. I det arbetet är det mycket värdefullt att lyfta in hur alla som bor och vistas i kommunen använder och värderar sin gröna miljö. Syftet med grönstrukturplan är att säkerställa att dagens och framtida invånare och besökare får tillgång till gröna rekreativa miljöer med god ekologisk status.

Grönstrukturplanen blir ett tematiskt tillägg till översiktsplanen och kommer att ligga till grund för att den fortsatta utvecklingen i kommunen tar hänsyn till och stärker de gröna värdena. Arbetet utgår från fyra temaområden; rekreation, landskapsidentitet, ekosystemtjänster kopplade till klimat, luft och vatten samt biologiskt mångfald.

Byalaget har tillsammans med vägföreningen och stiftelsen Jordö missionshus under hösten jobbat med att ta fram en grönstrukturplan för Jordö. Vi har på ett genomgripande sätt arbetat med vad som vi anser är viktigt och på ett detaljerat sätt peka på vad som är specifikt för just Jordö. Representanter från kommunen besökte Jordö. Vi gjorde då en vandring över stora delar och beskrev de särarter som är typiska för Jordö. Vi fick flera frågor om olika platser bl.a. ”kräfteken” som finns vid slutet av Jordösundsvägen, vändplatsen finns en gammal ek med uppsvälld stam nertill, kallad ”kräfteken”. Ekens växlighet är mycket unik och mycket ovanlig.

Vi var klara med arbetet i slutet på oktober med vår grönstrukturplan för Jordö. En redovisning av grönstrukturplan lämnas senast vid byalagets årsmöte 2015.

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.